Honda Việt Nam công bố kết quả tháng 1/2019 - CRV tạo đột biến doanh số

Nguồn từ Honda Ô Tô Sài Gòn Quận 7 - Ngày 27/09/2018

Hà Nội, ngày 16 tháng 2 năm 2019 - Công ty Honda Việt Nam (HVN) thông báo doanh số bán lẻ mảng kinh doanh Xe máy & Ôtô trong tháng 1/2019. Kết quả được tổng hợp bởi Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda ủy nhiệm / Đại lý Ôtô Honda giao cho khách hàng và theo ước tính của HVN.

1/ DOANH SỐ BÁN XE MÁY: 262.992 xe, tăng 2% so với tháng trước và tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái, cụ thể:

Tháng

MẢNG KINH DOANH XE MÁY

DOANH SỐ THEO THÁNG

DOANH SỐ CỘNG DỒN

Năm tài chính 2019(*)

XUẤT KHẨU

Doanh số

So với

tháng trước

So với cùng kỳ năm ngoái

Doanh số

So với cùng kỳ năm ngoái

Tổng sản lượng xuất khẩu

(xe)

(%)

(%)

(xe)

(%)

(xe CBU)

1/2019

262.992

+2%

+3%

2.263.085

+9%

12.836

[Mẫu xe bán tốt nhất tháng 1/2019]

· Dòng xe số: Wave Alpha, doanh số đạt 45.950 xe, chiếm 17% tổng doanh số bán xe máy của HVN trong tháng 1/2019.

· Dòng xe ga: Vision, doanh số đạt 59.015 xe, chiếm 22% tổng doanh số bán xe máy của HVN trong tháng 1/2019.

2/ DOANH SỐ BÁN ÔTÔ: 4.348 xe, tăng 40% so với tháng trước và tăng 148% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể:

 

 

 

Tháng

MẢNG KINH DOANH ÔTÔ

DOANH SỐ THEO THÁNG

DOANH SỐ CỘNG DỒN

Năm tài chính 2019(*)

Doanh số

So với

tháng trước

So với cùng kỳ năm ngoái

Doanh số

So với cùng kỳ năm ngoái

(xe)

(%)

(%)

(xe)

(%)

1/2019

4.348

+40%

+148%

27.879

+152%

[Mẫu xe bán tốt nhất tháng 1/2019]

· CR-V với 2.812 xe bán ra, chiếm 65% tổng doanh số bán ôtô của HVN trong T1/2019.

· City với 1.086 xe bán ra, chiếm 25% tổng doanh số bán ôtô của HVN trong T1/2019.